You Are Here: Home » اخبار » اخبار افغانستان » روز جهانی بانوان گرامی باد!

روز جهانی بانوان گرامی باد!


هشت مارچ را به خاطر قدردانی از مبارزات عدالت خواهانه، پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بانوان گرامی می داریم. امید وارم بانوان هموطنم که از بیش هرجایی دیگر با استبداد مرد سالارانه به زنجیر کشیده شده اند، مبارزات حق خواهی و عدالت طلبی شان را روز به روز گسترش داده و حصار سنت ها، خانواده، پدر، برادر و جامعه را درهم کوبند. گرچند دست آورد های بانوان کشورم در چند سال گذشته را نمی شود نادیده گرفت، اما باید گفت که برای رسیدن به آزادی های فردی، حقوق مساوی و داشتن یک جامعه ی مبتنی برعدالت اجتماعی، مبارزات هدفمند، گسترده و سیستماتیک یک اصل است.
WOMEN IN KABUL
زنان افغانستان باید مبارزات شان از حد شعار و تظاهرات خیابانی وسیع تر شده و در درون خانواده و فامیل نیز متمرکز گردد. اگر آزادی عمل و انتخاب در درون خانواده نباشد، شعار دادن و حق خواستن در اعتراضات نیز نتیجه ی نخواهد داشت. مبارزه باید اول از درون خانواده شروع گردد. اول حصارهایی که توسط پدر، برادر و شوهر در مقابل تان گذاشته می شوند را باید از میان برداشت. علاوه براین در سازمانهای مدافع حقوق زن، نباید بانوان به مردانی که همگام با آنان فعالیت می کنند و یا در مبارزات در کنار آنان قرار می گیرند، اتکا کنند و تصمیم گیری در نحوه ی مبارزات را به آنان بسپارند.

با آنکه از همه ی مردانی که در مبارزات حق خواهانه ی بانوان سهم می گیرند باید تشکر و قدر دانی کرد، اما آنان نمی توانند تمام آنچه خود بانوان از مشکلات شان می دانند را درک کنند. تاریخ مبارزات زنان در کشور های غربی و سهم گرفتن مردان در این مبارزات گواه براین ادعاست.

مردان به صورت طبیعی نمی توانند در خیلی از موارد به خواست های زنان تن در دهند، زیرا حافظه ی تاریخی و تجربه ی زندگی مردان درجامعه ای مرد سالار به آنان اجازه نمی دهد خودشان را عاجز احساس کنند و اختیارات در دست داشته در درون خانواده و جامعه را از دست دهند. در جامعه ی که سمبول صداقت، ایثار گری، قدرت، تصمیم گیری و امنیت؛ مرد باشد، زنان چگونه می توانند از مردان انتظار برآورده شدن خواست های شان را داشته باشند؟

چنانچه مردان در طول تاریخ در همه عرصه های زندگی از نیروی زن برای رسیدن به اهداف و آرزوهای شان استفاده کرده اند؛ زنان نیز می توانند، باهوشیاری از نیروی مرد برای در هم کوبیدن ارزش های اجتماعی تحمیل شده و مرد سالارانه استفاده نمایند. این در صورتی امکان پذیر است که آنان کوشش کنند در تمام مبارزات و تلاش های شان، آزادی عمل و قدرت تصمیم گیری را در اختیار داشته باشند.

به مردان هموطنم که همیشه دموکراسی و آزادی و داشتن حق مساوی را فقط برای زنان همسایه خواسته اند نه برای خانواده ی خود، باید گفت که بانوان قبل از اینکه؛ مادر، خواهر و همسر باشند، انسان اند و مانند خود مردان خواسته ها، آرزوها و تمایل به آزادی های فردی دارند.

در اخیر هشت مارچ روز جهانی زن یا “روز حقوق زنان و صلح بین‌المللی” را به مادر عزیزم خواهران گرانقدرم، دوستان وهمه ی زنان افغانستان و جهان تبریک گفته و برای همه ی آنان زندگی توام با آزادی، عدالت وبهروزی خواهانم.

بصیر آهنگ
هشت مارچ ۲۰۱۴ ونیز ایتالیا

About The Author

Number of Entries : 88

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top