You Are Here: Home » اخبار » مشکل آب آشامیدنی در ولایات غور و نیمروز؛ منتظر باشید دولت طرح کلانی ملی دارد

مشکل آب آشامیدنی در ولایات غور و نیمروز؛ منتظر باشید دولت طرح کلانی ملی دارد


این روز ها در ولایت نیمروز و غور به خاطر خشکسالی و کمبود آب و ضعیت اضطراری اعلان شده است، دو روز پیش یکی از جوانان نیمروزی به نام مسعود به بی بی سی گفت که مردم از کمبود آب در خطر تلف شدن استند، ایشان اضافه کردند که از دولت فساد حامد کرزی هیچ توقعی ندارند زیرا خواستهای مکرر مردم از حکومت در باره حل مشکل آب آشامیدنی لاجواب مانده است. 56789045مسعود فقط از حکومت محلی و افراد خیر تقاضای کمک داشت. مسعود گفت؛ اگر به مشکل آب آشامیدنی به زودی توجه نشود شاید اکثریت مردم، منطقه را ترک نموده و به مهاجرت روی آورند. در این ارتباط یکی از مسئولین بلند پایه حکومت فساد کرزی پس از شنیدن حرف های جوان نیمروزی، به شکل بی شرمانه ی حرف های جوان مسعود را رد کرد.
حرف های این مسئول حکومتی، در جواب مسعود این طوری می نمود “مسعود جان غلط می فرمایند”، “حکومت مرکزی برای حل مشکل آب آشامیدنی در ولایات نیمروز و غور یک طرح کلان مُلّی را روی دست دارد”. مجری بی بی سی سوال کرد این طرح کلان مُلّی چیست؟
این مسئول دولتی؛ نصوار زیر لبش را با حرکت لبهایش کمی جا به جا کرد و گفت؛ ما تصمیم گرفته ایم که به زودی هیئتی با صلاحیتی را به این ولایات اعزام بداریم تا تلفات و خسارات ناشی از خشکسالی را “سروی” کنند و وقتی گزارش های هیئت به کابل رسید ما این مسئله را مورد غَور و بررسی قرار میدهیم و به شورای وزیران و وزارت های زیربط هم می فرستیم تا تصمیم جدی در این باره اتخاذ شود. بنا براین شهروندان این ولایات خیلی بیخود می فرمایند که حکومت را به کمکاری وتنبلی متهم می کنند.
مجری برنامه از خنده داشت می ترکید. لابد با خود می گفت عجب دولتی، وقتی تَلَف شدی، می آیند و در لیست مردگان نامت را قرار میدهند تا ادعای شان در رابطه با خدمت به مردم حقیقی جلوه کند.
از شما می خواهم بپرسم تا کی می خواهید همین طوری نظاره گر بمانید تا یک تیم فاسد، جنایت کار و تروریست برشما حکم براند و هرچه دل شان خواست در حق شما روا دارد؟
آیا نمی شود جلوی این همه حق تلفی را گرفت؟
همین طوری می نشنید تا برادر کور حامد کرزی بیاید و در کابل امارتش را برپا کند و بازهمان روزهای تیره و تار گذشته را شاهد باشیم؟
آیا شما خود را فقط سزاوار این وضعیت میدانید؟

About The Author

Number of Entries : 88

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top