You Are Here: Home » پناهجویان و پناهندگان » ونیز در سوگ کودک پناهجوی افغانستانی!

ونیز در سوگ کودک پناهجوی افغانستانی!


حالا با مرگ علی که “۱۶” سال سن داشته و تاهنوز کودک بوده است؛ ونیز شاهد دومین حادثه تراژیک پناهجویان افغانستان است. این حادثه شاید برای مردم افغانستان عادی باشد چون مرگ های این چنین با زندگی روز مره ی آنها عجین شده است، اما برای ونیزی ها و در کل غربی ها این یک حادثه ی درد ناک و تکان دهنده است.

روز پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت/ ثور پلیس بندر ونیز در شمال ایتالیا از پیدا کردن جسد یک کودک افغانستانی خبر داد. پلیس بندر ونیز به خبر نگاران گفت که جسد این کودک افغانستانی را همراه دوتن دیگر دریک صندوق آهنی یافته اند که توسط کشتی از بندر پاترای یونان به ونیز انتقال داده شده بود. کشتی که جسد این کودک پناهجوی افغانستانی در آن یافت شده است، مربوط به شرکت”Kriti” است که کامیونهای باربری و مسافران را از بندرهای یونان به ایتالیا انتقال می دهد.

کاپیتان کشتی”کریتی” قبل از رسیدن به ساحل ونیز از پلیس ونیز برای نجات جان سه پناهجوی یافت شده در کشتی در خواست کمک نموده بود. کاپیتان کشتی گفته است که خدمه های کشتی پس از شنیدن ناله و فریاد این پناهجویان فورا به مسئولین امنیتی وتیم نجات خبردادند و آنها فورا اقدام کردند.

کاپیتان کشتی می گوید “وقتی تیم نجات پس از یک ساعت توانست دروازه صندوق آهنی را باز کند؛ کمی دیر شده بود و هرسه تن از پناهجویان در حالت “کما” قرار داشتند. آنها توانستند جان دوتن از پناهجویان را نجات دهند ولی پناهجوی سومی که کودک ۱۶ ساله بود دیگر شانس زنده ماندن را نداشت”.

کاپیتان کشتی می گوید “وقتی تیم نجات پس از یک ساعت توانست دروازه صندوق آهنی را باز کند؛ کمی دیر شده بود و هرسه تن از پناهجویان در حالت “کما” قرار داشتند. آنها توانستند جان دوتن از پناهجویان را نجات دهند ولی پناهجوی سومی که کودک ۱۶ ساله بود دیگر شانس زنده ماندن را نداشت”.

یک تن از این پناهجویان که تا دیروز در حالت کما قرار داشت، با تلاش داکتران شفاخانه ی شهر ونیزنجات یافته است.این پناهجو حبیب نظری نام دارد و اهل ولایت میدان افغانستان است.ظهر امروز در شفاخانه ی ونیز بودم و با حبیب نظری لحظاتی صحبت نمودم. نظری از مرگ همسفرش “علی” به شدت شکه شده است و هر لحظه دقایق از هوش رفتن او را به یاد می آود و اشک در چشمانش حلقه می زند. نظری که تازه از حالت “کما” بیرون شده است فقط دو چیز را به یاد دارد و هرلحظه آنرا تکرار می کند: از دست دادن همسر و فرزند کوچکش و پس از آن مرگ همسفرش علی که در آخرین دقایق مرگ آفرین سفر ” شهادتین اش را با او یکجا خوانده است”.

حبیب نظری می گوید با همسفر و فرزندش کوچکش یک سال قبل وارد یونان شده بود. او نزدیک به یک سال در شهر آتن یونان کار کرد و سه ماه قبل با پولی که سرهم کرده بود ؛ خانم و پسرش را همراه یک گروپ از پناهجویان توسط قایق به طرف ایتالیا فرستاد و خودش به خاطر کمی پول همچنان در یونان ماند. نظری می گوید نمیدانم خانم و فرزندم کجا شده اند و اینکه آیا آنها زنده اند و یانه؟ او می گوید سه ماه است که خانمش با او تماس نگرفته است، از سوی دیگر تلاش بعضی از نزدیکانش که در کشورهای اروپایی زندگی می کنند نیز برای رد یابی آنها بی نتیجه مانده است.

حبیب نظری در باره سفرش می گوید؛ دیگر حوصله ماندن در یونان و کتک خوردن توسط گروه های راسیست و نژادپرست را نداشتم، از سوی دیگر پول زیادی هم نداشتم تا راه های امن تری را جستجو کنم. از اینرو به بندر پاترا رفتم و قاچاقچان با پول کم زمینه سفر من و دوتن دیگر را مهیا کرد.حبیب می افزاید: قاچاقچیان ما را در داخل یک صندوق آهنی که در زیر کامیون جاسازی شده بود انداختند و دروازه ی آنرا به روی ما بستند. صندوق به اندازه ای کوچک بود که ما حتا خود را تکان داده نمی توانستیم. در کنار هم نشسته بودیم و یک سانتی مترجای هم اضافه نبود تا خود را بچرخانیم. شش ساعت همینطوری گذشت و کم کم تشنگی بر ماغلبه کرد. پس از شش ساعت کم کم اکسیژن هم کم شد و سوراخ کوچکی که در صندوق وجود داشت نمی توانست اکسیجن کافی برای تنفس سه نفر به داخل صندوق انتقال دهد. ما تا وقتی که توان داشتیم تلاش کردیم تا دروازه ی صندوق را باز کنیم ولی تلاش مان به جایی نرسید. وقتی دیگر قدرتی برای باز کردن دروازه را نداشتیم شروع کردیم به داد و فریاد ولی گویی در بیابانی بودیم که هیچکس صدای ما را نمی شنید.

لحظات مرگ آفرین سفر

همه جا تاریک بود علی که کوچکتر از همه بود در کنارم از حال رفته بود، او از من خواهش کرد تا “شهادتین” اش را بخوانم. فریاد می زدیم و در خواست کمک می کردیم. علی می گفت شاید قبل ازمن مرگ من سر برسد چون هیچ توانی در جانم نمانده است. همراه با گریه و ناله علی و همسفر دیگرم نفسم گیر کرد ومن هم دیگر از حال رفتم. آخرین دقایقی را که به یاد دارم کسانی از بیرون کوشش می کردند تا دروازه را باز کنند، دیگر به یادم نیست که چطور شد. فقط علی دیگر تکان نمی خورد و من فکر می کردم که او بی هوش است.

داکتران شفاخانه ونیز، علت مرگ این کودک پناهجو را کمبود آب و اکسیژن اعلان کرده اند. داکتر “استفانو” که مسئولیت معالجه ی حبیب نظری را به عهده دارد، می گوید وقتی نظری را اینجا آوردند؛ در اولین معاینات متوجه شدیم که او به شدت به آب نیاز دارد. داکتر استفانو می گوید حبیب نظری با مرگ فاصله ی خیلی کمی داشت و اگر اندکی دیر تر به شفاخانه می رسید ممکن دیگر زنده نبود.

یک گروه از فعالان حقوق پناهجویان که پس از مرگ علی در این بندر دست به اعتراض زده اند می گویند؛ ونیز در سوگ این پناهجوی جوان قرار دارد و ما از مرگ این کودک به شدت شوکه شده ایم. این فعالان همچنان از سیاست دولت ایتالیا در برابر پناهجویان به شدت انتقاد می کنند.

حوادث درد ناک مشابه

نام پناهجویان افغانستان برای اولین بار در شهر ونیز با مرگ یک کودک ۱۳ ساله پناهجو بر سر زبانها افتاد. این کودک ظاهر نام داشت و در بهار سال ۲۰۰۹ پس از رسیدن در بندر ونیز در زیر کامیون جان داد. مرگ ظاهر برای شهر وندان ونیز بسیار تکان دهنده بود، طوریکه آنها برای چند روز متوالی نسبت به مرگ این کودک پناهجو تظاهرات کردند. شهروندان ونیز آن زمان مرگ ظاهر را با جدیت دنبال کردند وبه خاطر یاد آوری این درد؛ دفترچه خاطرات این پناهجو را به شکل دیجیتال در آوردند و آنرا در موزیم هنر های مدرن در این شهر به نمایش گذاشتند. پس از آن شهرداری ونیز کتابی را برای توضیح مرگ این کودک چاپ کرد و بالاخره پس از شش ماه شهردار ونیز پارکی را در حومه ی این شهر به نام “ظاهر” نام گذاری کرد تا برای همیشه خاطره مرگ این کودک پناهجوی افغانستانی را در این شهر حفظ کند.

حالا با مرگ علی که “۱۶” سال سن داشته و تاهنوز کودک بوده است؛ ونیز شاهد دومین حادثه تراژیک پناهجویان افغانستان است. این حادثه شاید برای مردم افغانستان عادی باشد چون مرگ های این چنین با زندگی روز مره ی آنها عجین شده است، اما برای ونیزی ها و در کل غربی ها این یک حادثه ی درد ناک و تکان دهنده است. اینجا کودکان هم سن و سال “علی” دارای حقوق امتیاز خاصی هستند. کودکان هم سن سال علی در اینجا همه مکتب می روند و اگر زمانی شوق سفر را در دل داشته باشند پدران و مادران و حتا دولت موظف است زمینه سیاحت آنها را مهیا کنند.

گسترش ورود پناهجویان افغانستانی به ایتالیا

در ماه جاری میلادی ایتالیا شاهد ورود گسترده ی پناهجویان افغانستان بوده است. اداره مهاجرت ایتالیا می گوید که در طول ماه گذشته نزدیک به دوصد تن پناهجوی افغانستانی از طریق راه های غیر قانونی خود را به ایتالیا رسانده اند ودر مورد این ورود ها با مرگ همراه پناهجویان همراه بوده است. در هفته ی گذشته یک پناهجوی افغانستان در جنوب ایتالیا جان داده بود.

About The Author

Number of Entries : 88

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top