You Are Here: Home » مصاحبه ها

تراژدی پناهجویان در یونان”مصاحبه با رادیو آزادی”

بصیر آهنگ یک محصل افغان در ایتالیا که از شهر پاترا در یونان دیدن کرده می گوید، تقریبا دوهزار مهاجر را در شروع همین سال دیده است که در وضعیت خیلی خراب به سر می برند. آقای آهنگ می گوید، پولیس یونان با مهاجران افغان رفتار بسیار نادرست می کند. جزییات بیشتر را در مصاحبهء گزارشگر رادیو آزادی مصطفی صدیقی می خوانید که با اظهارات بصیر آهنگ محصل افغان در ایتالیا آغاز می شود: من از ماه فبروری امسال ازین وضعیت باخبر شد ...

Read more

مهاجران افغانستان دریونان”قسمت دوم مصاحبه با صدای آلمان”

يکي از اين مهاجران که چندين سال است دريک کمپ زندگي مي کند برايم گفت: درطول شش سال به همه دفاترسازمانهاي بين المللي وداخلي يونان مراجعه کرده است ولي هيچ کسي برايش کمک نکرده است. بخش دوم گفتگوبا بصیر آهنگ: بازهم کوتاه درباره ی بصير آهنگ بصير آهنگ متولد سال 1984 شهرغزني افغانستان است، ازدانشکده ي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه کابل فارغ شده است و از مدت هفت سال به اينسو به عنوان خبرنگار آزاد کارمي کند. اودرکابل ه ...

Read more

وضع مهاجران افغانستان دریونان”قسمت اول مصاحبه صدای آلمان “

يک خانم ايتاليايي که دریونان زندگی می کنددراين کنفرانس عکس هايي را باخودآورده بود که نشان مي داد مهاجران افغانستاني دريونان مورد خشونت پليس وگروه هاي فاشيستي قرار مي گيرند ودروضعيت بسيار بدي به سرمي برند. بصير آهنگ کيست؟ بصير آهنگ متولد سال 1984 شهرغزني افغانستان است، ازدانشکده ي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه کابل فارغ شده است و از مدت هفت سال به اينسو به عنوان خبرنگار آزاد کارمي کند. اودرکابل همکار شبکه انتر ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top