You Are Here: Home » اخبار » جهان

نامه شاعران و نویسندگان جهان به نلسون ماندلا در تجلیل از یک عمر مبارزه برای حقوق بشر و آزادی

برای تجلیل از یک عمر مبارزه ی نلسون ماندلا برای حقوق بشر و آزادی، نامه ای سرگشاده از سوی جمعی از شاعران و نویسندگان کشورهای مختلف تهیه و امروز برای امضا به آدرس شاعران و نویسندگان مختلف جهان فرستاده شده است. شاعران و نویسندگانی که مایل به امضای این نامه می باشند می توانند با کامران میرهزار شاعر و سردبیر کابل پرس و یا خانم گرترود فستر شاعر و نویسنده از آفریقای جنوبی به تماس شوند. شاعران و نویسندگان همچنین می ...

Read more

نتیجه ی انتخابات ایتالیا، اتفاق دور از انتظار

پیش از آنکه پایان رای دهی اعلان شود، داوری های کارشناسان پیامی را برای مردم ایتالیا رسانده بود که گویا بازهم حزب مردم و آزادی مربوط به "سیلویو برلوسکونی" نخست وزیر سابق ایتالیا برنده ی میدان باشد، ققنوسی که یک سال پس از سقوط دولتش در حالی که حزبش در میان دیگر احزاب پوپولیست این کشور داشت جایگاهش را از دست می داد، بازهم از خاکسترخود برخواست و در مدت یک ماه تبلیغات انتخاباتی همراه با برنامه های تلویزیونی اش ت ...

Read more

سیلو برلوسکونی صدراعظم ایتالیا در میلان مورد حمله قرار گرفت

صدراعظم ایتالیا دیروزپس ازشرکت درگردهمایی طرفدارانش درمیدان Piazza del Duomo درشهرمیلان مورد حمله قرار گرفته وازناحیه صورت زخمی شد. دراین حمله دو دندان آقای برلوسکونی شکسته ،استخوان دماغش ترک برداشته ولبش پاره شده است. خبرنگاران حاضردرصحنه میگویند که قبل ازاین حمله آقای برلوسکونی مصروف امضای عکسهایش برای طرفدارن خودبوده است ووضعیت، کاملا نورمال به نظرمیرسیده است که ناگهان شخصی به نام MASSIMO Tartaglia 42 سا ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top