You Are Here: Home » حقوق بشر » حقوق زنان

اطلاعیه پایانیابی تحصن(خیمه فریاد مشترک)

حاکمان سیاسی کشور با سیاست مماشات و استمالت جریان تروریستی طالبان را برادر خوانده است و روند صلح، دموکراسی و دستاوردهای دوازدهسال تلاش برای دموکراتیک شدن کشور را به خطر روبهرو کرده است. پذیرفتن این سخنان، ضمن افزایش سرکوب و ارعاب نه تنها ما را از بحران عبور نخواهد داد، بلکه افغانستان را در بحران عمیقتری فرو خواهد برد، و تبعات سهمگینی از پی خواهد آورد که جبران ناپذیر است. دولتمردان کشور افرادی را که در دشمنی ...

Read more

روز جهانی بانوان گرامی باد!

هشت مارچ را به خاطر قدردانی از مبارزات عدالت خواهانه، پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بانوان گرامی می داریم. امید وارم بانوان هموطنم که از بیش هرجایی دیگر با استبداد مرد سالارانه به زنجیر کشیده شده اند، مبارزات حق خواهی و عدالت طلبی شان را روز به روز گسترش داده و حصار سنت ها، خانواده، پدر، برادر و جامعه را درهم کوبند. گرچند دست آورد های بانوان کشورم در چند سال گذشته را نمی شود نادیده گرفت، اما ب ...

Read more

بسی گُل، فریادگر «امید» و «پایداری»

نویسنده: داکتر کاظم وحیدی وقتی از «اعتصاب غذا» در رابطه با کشتار کویته فارغ گشتیم، خانه ی فرهنگ برنامه ی شب شعری را برای مایان و نیز در همبستگی با مردم کویته ترتیب داد. در آن بعدازظهر، بعد از چند شعری که سروده شد، شاعری از دیار خونین کویته از طریق اسکایپ شعری را در رابطه با حوادث آن جا سرود که اسمش بود «این جا کویته است». نمی دانم حالت روحانی ناشی از وضعیت دردناک کویته، در کنار گرسنگی های ۴۰ ساعته ای که بر ...

Read more

پنجاه سالگی انقلاب ضد بارداری و دگرگونی روابط جنسی بین مرد و زن

حال حتا درجایی که ماشین، کفش ومواد شوینده وجود ندارد، مردم قرص ضد بارداری را میشناسند، این دارو درسال 1960 توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده امریکا تصویب شد. درسال 1961 کارخانه داروسازی Schering دراروپا، اولین قرص ضد بار داری موجود را به بازارعرضه کرد وپس ازآن درسال 1971 ایتالیا ماده 553 قانون جزا را که پیشگیری ازبارداری را ممنوع میکرد؛ لغو نمود. هرچند دردهه شصت درامریکا این دارو تنها به خانم های متاهل ت ...

Read more

بازهم چوب دین برفرق زنان افغانستان

انسان آزاد تولد یافته ودرهمه جا به زنجیرکشیده شده است. (ژان ژاک روسو) دوروزپیش، دوزن درولسوالی دولینه ی ولایت مرکزی غورافغانستان درحضور مردم شلاق خوردند. طبق گزارشها، این دوزن به دلیل فرار ازمنزل شوهران شان توسط ملای مسجد محکوم به مجازات گردیده اند. خبرنگاران میگویند این دوزن به زور به شوهر داده شده بودند وپس ازفرار، درولسوالی چشت ولایت هرات توسط پلیس محلی دستگیر وبه خانه های شان برگردانده شده اند. منابع اف ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top