جنایت های وزیری که نادانسته امضا می کند

جنایت های وزیری که نادانسته امضا می کند

مکثی پیرامون بی کفایتی وزیر امور مهاجرین نویسنده: کاوه غرجی [caption id="attachment_867" align="alignright" width="150"] کاوه غرجی[/caption] آزادی بیان در جایی معنا دارد و به عنوان ...

متن کامل کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ همراه با ضمیمه و الحاقات

متن کامل کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ همراه با ضمیمه و الحاقات

متن کامل کنوانسیون ژنف 1951Publish at Calameo or read more publications. ...

اطلاعیه پایانیابی تحصن(خیمه فریاد مشترک)

اطلاعیه پایانیابی تحصن(خیمه فریاد مشترک)

حاکمان سیاسی کشور با سیاست مماشات و استمالت جریان تروریستی طالبان را برادر خوانده است و روند صلح، دموکراسی و دستاوردهای دوازدهسال تلاش برای دموکراتیک شدن کشور را به خطر روبهرو کرده ...

روز جهانی بانوان گرامی باد!

روز جهانی بانوان گرامی باد!

هشت مارچ را به خاطر قدردانی از مبارزات عدالت خواهانه، پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بانوان گرامی می داریم. امید وارم بانوان هموطنم که از بیش هرجایی دیگر با استبداد مر ...

تمام حقوق محفوظ و متعلق به بصیر آهنگ می باشد.  میزبانی وب: آی پی پلنز

Scroll to top